Tečaj poslovne španščine z mentorjem

Tečaj poslovne španščine z mentorjem

Tečaj poslovne španščine v holističnem centru Karnion poteka na drugačen način, saj ubira sodobnejši pristop. To ga dela za edinstvenega tako, kar se tiče same metode poučevanja in učenja tujega jezika, kot tudi kar se tiče hitrosti usvajanja snovi. Učenje poslovne španščine in drugih tujih jezikov poteka s pomočjo metode superučenja (ang. Superlearning). Tu gre za mešanico poslušanja tujega jezika v alfa stanju in individualnega pogovora z mentorjem, kar posamezniku zagotavlja hitro usvajanje tega jezika, in sicer tako samega besedišča, kot tudi slovničnih pravil.

Gre za hiter, intenziven, a obenem izjemno učinkovit tečaj španščine, Ljubljana pa je mesto, kjer je sedež jezikovne šole. Karnion je edini jezikovni center v Sloveniji, ki se poslužuje metode učenja v alfa stanju dr. Lozanova. Učenje jezika pri tem poteka s pomočjo tehnologije možganskega spodbujevalnika oziroma s t. i. rumeno svetlobo. V nasprotju z običajnimi, tj. klasičnimi oblikami učenja, gre pri tem za intenzivni 40-urni tečaj. Holistični center se nahaja v Ljubljani, kjer je moč pridobiti tudi vse potrebne informacije, podružnice pa ima tudi v drugih večjih mestih po Sloveniji.

tecaj-poslovne-spanscine-za-začetnike

Poslovna španščina po metodi Superlearning

Tečaj poslovne španščine na prvi pogled morda utegne zveneti enolično in dolgočasno, saj ne gre za pogovorni, temveč strokovni jezik. Ni pa nujno, da je temu tako. Celo usvajanje poslovne španščine lahko namreč poteka na zanimiv, hkrati pa učinkovit način. Vse, kar moramo narediti je, da se znebimo splošno uveljavljenih predstav, ki jih imamo o usvajanju jezika. Učenje je resda vseživljenjski proces, a osnov jezika se lahko v razmeroma kratkem času naučimo do te mere, da ga samozavestno uporabljamo v vsakdanjem življenju. Pri tem nam lahko pomaga metoda superučenja dr. Lozanova, ki se jo izvaja v okviru tečajev španščine. Ljubljana pa je pri tem središče, kjer se lahko z metodo pobliže spoznamo.

metoda učenja superlearning

Načeloma velja, da gre pri tem za to, da v že zgolj treh mesecih lahko dosežemo raven znanja jezika, ki jo v okviru klasičnega tečaja ne bi nikoli. Najsi bo to poslovna ali pogovorna španščina – hitro učenje po metodi Superlearning, ki jo je razvil prav Holistični center, omogoča opazne rezultate v zelo kratkem času. Tečaj poslovne španščine poteka kot mešanica poslušanja vsebin v ciljnem jeziku in individualni pogovor z mentorjem.

Metoda temelji na predpostavki, da za znanje jezika ne zadostuje le pogovor pač pa zlasti poslušanje. Tako se naučimo novega besedišča, ki ga med pogovorom le še utrdimo in se naučimo tudi njegove rabe v praksi, kar spominja na usvajanje maternega jezika.

Tečaji španščine Ljubljana in drugi slovenski kraji

Tečaj poslovne španščine je resda intenziven, saj obsega 40 ur, pri čemer se za dosego optimalnih rezultatov priporoča 4 ure učenja dnevno. Zlasti za posameznike, ki želijo usvojiti ali pogovorno ali poslovno španščino, se priporoča intenziven tečaj. Namesto za 4-urni pa se lahko odločimo tudi za denimo 8-urni tečaj španščine. Ljubljana, kjer se center tudi nahaja, je kraj, kjer lahko pridobite vse informacije v zvezi s samo metodo.

Vsekakor pa se pred pričetkom tečaja z vsakim posameznikom opravi testiranje, da se bolje določi stopnjo njegovega predznanja v skladu z evropskimi kriteriji znanja tujega jezika od stopnje A1 do C1. Testiranje zajema vsa področja: razumevanje, pisanje, govorjenje in branje. Le tako se lahko določi tudi ustrezen program, ki je posebej pripravljen za vsakega posameznika, skladno z njegovimi željami in potrebami.

Tečaj poslovne španščine s hitrim učenjem pogovornega in poslovnega jezika

poslovna-spanscina

Tečaji poslovne španščine potekajo v različnih po Sloveniji, najpogosteje pa v Ljubljani. Tu lahko pridobimo tudi vse potrebne informacije, povezane z metodo Superlearning. V centru poteka učenje poslovne španščine, kot tudi ostalih jezikov, ki se jih posamezniki želijo naučiti na učinkovit način.

Učenje jezika poteka skladno z zastavljenim programom. Pri tem se največ posameznikov odloči za trimesečni tečaj, kjer lahko v relativno kratkem času dosežemo dobro stopnjo znanja jezika. Slednje je mogoče s pomočjo aktivne pozornosti v alfa stanju, ki predstavlja prvi del tečaja. Tako se jezika učimo na naraven način, kot se ga denimo uči otrok, s pomočjo monitoringa pa se spremlja, v kakšnem alfa stanju se posameznik nahaja. Nadaljnje učenje poteka prek individualnega razgovora z mentorjem, kjer se naučeno snov tudi utrjuje.

Do znanja jezika v le treh mesecih

Holistični center je prva jezikovna šola v Sloveniji, ki se ravna po metodi učenja v alfa stanju. Pri tem se kombinira s tehnologija možganskega spodbujevalnika z rumeno svetlobo. Tečaji španščine – Ljubljana je sedež centra –potekajo v alfa stanju, pri čemer rumena svetloba možganskega spodbujevalnika niža frekvence posameznikovega možganskega valovanja, obenem pa posameznika ohranja v stanju pozornosti. Tako se aktivira dolgoročni spomin, kar pripomore k hitrejšemu pomnjenju nove snovi.

Prek monitoringa se ves čas spremlja stanje, v katerem se posameznik nahaja, meritve pa so realne. Tečaji so resda intenzivni, vendar pa prinašajo hiter napredek, ki ga posameznik potrebuje. Center nudi več različnih programov, med drugim španščin, angleščino, nemščino in druge tuje jezike, kjer se lahko naučite tako poslovne, kot tudi pogovorne različice.

tečaj španščine ljubljana

Back to top