Fotovoltaika: cene tovrstne energije na dolgi rok prinašajo prihranek

Fotovoltaika: cene tovrstne energije na dolgi rok prinašajo prihranek

Fotovoltaika kot pojem lahko najlažje opišemo kot tehnologijo, kjer gre za pretvorbo proizvedene sončne energije v električno energijo. Fotovoltaika za lastno uporabo pri fizičnih osebah ali poslovnih subjektih je danes najpogosteje opažena v obliki vidno postavljenih sončnih celic, ki jih lahko poimenujemo z izrazom fotovoltaične elektrarne.

Fotovoltaika za lastno uporabo je lahko opažena na strehah posameznih stanovanjskih hiš oz. so lahko nameščene na ravnih zunanjih površinah zemlje, kjer mora fotovoltaika izračun izpolnjevati pogoj, da lahko skozi celo koledarsko leto prejme dovolj sončne energije. Fotovoltaika omogoča, da za delovanje doma uporablja lastno pridelano električno energijo, ki je bila proizvedena izven navadnega električnega omrežja in s tem omogoča zmanjšanje obremenitve okolja, kar vse skupaj vodi k zmanjšanju stroškov in posledično v nižje cene.

Fotovoltaika za lastno uporabo tako poskrbi za kakovostno energetsko samooskrbo stanovanja ali hiše, kateri slednji ob premajhno prejeti količini sončne energije imata še vedno možnost prejetja navadne električne energije iz zunanjega omrežja, medtem ko ob višku proizvedene energije po izračunu fotovoltaike lahko v omrežje pošiljamo odvečno energijo za primerno ceno. Fotovoltaika kot tehnologija je danes zelo usmerjenja k trajnosti, ki temelji k zmanjšanju porabe toplogrednih plinov in izkoristkov klasičnih fosilnih goriv.

Fotovoltaična elektrarna

Fotovoltaika izračun kaže na prihodnost tovrstnega načina pridobivanja energije

Cena fotovoltaike za lastno uporabo se je po različnih izračunih v zadnjem desetletju v primerjavi s klasičnim pridobivanjem elektrike pocenila za kar 82%. Fotovoltaika izračun tako kaže, da se je v današnjem času proizvodnja pridobivanja tovrstne energije dvignila skoraj do 600 gigavatov. Sončne elektrarne oz. moduli so tvorjenji na način, da je fotovoltaika za lastno uporabo najpogosteje tvorjenja iz kristalnih celic kot sta monokristalna in polikristalna oblika ali v obliki amorfnega silicija, tovrstne fotovoltaične elektrarne so tako sestavljene iz več zaporedno vezanih sončnih celic. Tako tehnologija fotovoltaike zagovarja cilj doseči čim boljši izkoristek cene fotovoltaike za lastno uporabo.

Kupec pri končni ceni fotovoltaike mora upoštevati tudi različne izkoristke, ki jih imajo različne kristalne celice, saj fotovoltaični izračun za monokristale ocenjujejo vrednost izkoristka med 15% in 20%, medtem ko jo polikristalni ocenjujejo vrednost izkoristka med 13% in 16%. Vsi omenjeni izračuni fotovoltaike napovedujejo rast in napredek tehnologije in manjše cene, kar pomeni, da je fotovoltaika za lastno uporabo na daljši rok najboljša izbira. Pričakuje se, da bo cena fotovoltaike pomenila vse pogostejši način vpeljevanja sončne elektrarne, saj bo zaradi načina pridobivanja energije s strani sonca postala zelo pomembna za energetsko zadostnost zemlje, saj sončna energija ne pušča nobenega ogljičnega odtisa.

Fotovoltaične elektrarne zagotovijo zanesljivo dovajanje energije v objekt

Fotovoltaika za lastno uporaboCene sončne elektrarne omogočajo takojšnje prihranke električne energije, saj tovrstna energija ponuja brezplačen in čist vir energije, ki je in bo v prihodnosti na voljo v neomejenih količinah, ki ga lahko priskrbi sonce. Fotovoltaična prednost je tudi zmanjšana skrb v primeru vsakomesečnih stroškov, saj ni potrebno skrbeti in razmišljati o naraščajoči ceni električne energije, kateri smo priča na trenutnem energetskem trgu.

Pomembna prednost fotovoltaike v ceni je tudi ta, da potrebuje zgolj letno vzdrževanje ter deluje zelo zanesljivo in brezhibno. Tako je pri fotovoltaiki za lastno uporabo zelo pomembna pravilna izbira postavitve, saj mora biti izbrana primerna sončna stran osvetlitve, na katero ne sme padati senca. Fotovoltaične elektrarne se najpogosteje montirajo proti jugu, jugovzhodu ali jugozahodu pod naklonskim kotom strehe med 20 in 40 stopinj s katerim se zagotovi najboljši ulov solarne energije.

Fotovoltaika zahteva tudi dovolj veliko površino strehe, ki mora biti vezana brez jasnih prekinitev kot sta lahko dimnik ali strešna okna, zaželena površina mora znašati med 30-35 m2. Fotovoltaika izračun kaže, da večje kot je odstopanje od navedenih pogojev, večja je verjetnost izgube končne energije ter s tem manjša je končna učinkovitost na daljši rok, saj le s pravilnim upoštevanjem pogojev se omogoči optimalno delovanje in največji izkoristek fotovoltaične elektrarne.

Fotovoltaika za lastno uporabo zagotovijo v podjetju Solar LCR

Fotovoltaiko za lastno uporabo vam na slovenskem tržišču zagotovijo strokovnjaki v podjetju Solar LCR, ki imajo bogate izkušnje na področju glede svetovanja in izdelave sončnih elektrarn na ključ. V podjetju tako svoje naročnike na podlagi želja in potreb vodijo skozi celoten proces izdelave ter postavitve sončne elektrarne, vse od začetnega projektiranja in predvidene postavitve fotovoltaike.

Izkušeni svetovalci v podjetju Solar LCR pripravijo ustrezno ponudbo, ki temelji na potrebi pridobivanja energije glede na tip končnega objekta, nato sledi načrtovanje vse ustrezne potrebne dokumentacije pri pristojnem elektrodistribucijskem operaterju in možnosti pridobitve različnih subvencij, kjer je lahko fotovoltaika subvencionirana s strani različnih eko skladov, ki omogočajo delno kritje stroškov postavitve fotovoltaične elektrarne, saj tovrstna tehnologija pridobivanja energije spada med obnovljive vire energije.

V zaključni fazi tako sledi še gradnja in postavitev sončne celice na želeno lokacijo ter njeno nadaljnje vzdrževanje in morebitno čiščenje. Tehnologijo fotovoltaike pri podjetju Solar LCR izpostavljajo v treh ključnih točkah kot so samooskrba, komponente in reference. Končna fotovoltaična cena iz njihove strani poskrbi za manjšo porabo elektrike iz navadnega električnega omrežja in manjšo porabo denarja, kjer se tovrstna investicija v sončno elektrarno na koncu tako povrne v manj kot desetletju.

Back to top