Delovna oblačila za zdravstvo in zakaj jih raje najeti?

Delovna oblačila za zdravstvo in zakaj jih raje najeti?

Delovna oblačila za zdravstvo so ena izmed vrst oblačil, ki so zaradi svojega okolja najbolj izpostavljena škodljivim in nesanitarnim pogojem, hkrati pa se uporabljajo v okolju, kjer je najbolj potrebna sterilnost. Že ob najmanjši nedoslednosti se lahko zgodi, da je ogroženo življenje več ljudi. Ravno zato je potrebna kar se da temeljita skrb za medicinsko opremo po najvišjih standardih, da se ta lahko varno uporablja v medicinskih ustanovah. Zaradi tega se mnogo takšnih ustanov odloči za zunanji najem oblačil za zdravstvene delavce, v kar je vključen tudi odvoz, dostava in čiščenje.

delovna-oblacila-za-zdravstvo

Uniforme za zdravstvene delavce in stroškovna optimizacija

Uniforme za zdravstvene delavce se izposoja med drugim tudi zaradi stroškovne optimizacije vsega procesa. Namesto nakupa uniform in vzdrževanja le teh lahko zanesljiv zunanji partner prevzame odgovornost za dobavo, uporabo in vzdrževanje. To zmanjšuje finančno breme in razbremenjuje ustanove, ki se lahko osredotočijo na svojo osnovno dejavnost. Pri nakupu medicinskih oblačil se ustanova sooča z visokimi začetnimi stroški investicije, nato pa še vzdrževanje, popravila in zamenjava oblačil zahtevajo dodatno porabo finančnih sredstev ter administrativne napore. S stroškovno optimizacijo medicinske opreme se tako razbremeni ustanovo in ji omogoča boljše usmerjanje finančnih virov ter boljšo uporabo časa in kadra.

Delovna oblačila za zdravstvene delavce zahtevajo profesionalna skrb in vzdrževanje

Delovna oblačila za zdravstvene delavce je bolj ugodno najeti tudi zaradi profesionalne skrbi za vzdrževanje. To je ključni vidik, ki ga zunanji partnerji, specializirani za izposojo medicinske opreme, prinašajo medicinskim ustanovam. S svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem o učinkovitem vzdrževanju ter čiščenju oblačil zagotavljajo visoko raven higiene in sterilnosti. Zunanji partnerji so najbolje seznanjeni z najnovejšimi standardi in smernicami glede čiščenja ter sterilizacije medicinske opreme. Za obdelavo se uporabljajo specializirana čistila, ki so ustrezna za odstranjevanje mikroorganizmov, med katere spadajo virusi in bakterije, hkrati pa uporabljajo ustrezne temperature pranja, ki so potrebne za efektivno odstranjevanje nečistoče.

uniforme-za-zdravstvene-delavce

Izposoja uniforme za zdravstvene delavce zmanjšuje ogljični odtis

Uniforme za zdravstvene delavce zahtevajo zelo temeljito obdelavo in vzdrževanje, kar je energetsko zelo potraten postopek. Njihova izposoja omogoča znatno zmanjševanje ogljičnega odtisa in škodljivega vpliva na okolje, ki nastaja zaradi proizvodnje medicinskih oblačil. Ta zahteva ekstenzivno uporabo naravnih virov, kemikalij in energije, kar pa neposredno prispeva k visokim izpustom plinov, ki povzročajo toplogredni učinek in tako onesnažujejo okolje.

Uporaba zunanjih partnerjev oziroma “outsourcing” podjetij za strokovno pranje in vzdrževanje oblačil omogoča večkratno uporabo posameznih enot, kar jim podaljša življenjsko dobo, na koncu pa zmanjša potrebo po proizvodnji novih oblačil in s tem tako zmanjša količino odpadkov. Nenazadnje je sedaj že znano, da tekstilna industrija nasploh predstavlja enega izmed največjih onesnaževalcev okolja

Izposojena delovna oblačila za zdravstvo omogočajo transparentnost in sledljivost

Tako transparentnost kot sledljivost sta ena izmed najbolj ključnih vidikov izposoje medicinske opreme. Omogočajo jih napredne tehnološke rešitve, kot je uporaba radijske frekvenčne identifikacije ali RFID v procesu izposojanja, ki omogoča precizno spremljanje ter sledenje kosom oblačila v realnem času. Omenjeni sistem omogoča, da se vsakemu kosu oblačila dodeli edinstven identifikator, ki je povezan z njegovimi podatki, kot so vrsta oblačila, velikost, datum zadnjega pranja in nekatere druge pomembne informacije.

S tem se doseže transparentnost v celotnem življenjskem ciklu oblačil, od izposoje do vzdrževanja. To znatno olajša vodenje evidence, saj se lahko zabeležijo podatki o vsakem koraku, kot so prevzem oblačila, pranje, sterilizacija, skladiščenje in ponovna dostava. Medicinske ustanove imajo na ta način natančen pregled nad stanjem oblačil in lahko načrtujejo vzdrževanje ter dobavo oblačil glede na svoje potrebe.

Več prostora in boljše skladiščenje

Delovna oblačila za zdravstvene delavce v večjih ustanovah lahko zavzamejo zelo veliko prostora za skladiščenje. Izposoja medicinske opreme ima tako pomembno prednosti pri osvobajanju prostora in skladiščenja v tovrstnih ustanovah. Namesto da bi morale te menjati velike dele prostora za shranjevanje obsežnih količin uniform ter druge opreme, lahko ta naloga preide na zunanje partnerje, specializirane za izposojo medicinskih oblačil in opreme.

Zunanji partner tako prevzame odgovornost za hrambo in skrb za inventar oblačil, kar pomeni, da zdravstvene ustanove ne potrebujejo več velikih skladiščnih prostorov ali regalov za shranjevanje oblačil. Namesto tega lahko prostor porabijo za druge namene, kot so širitev prostorov za bolniške postelje, povečanje diagnostičnih ali medicinskih storitev, ali pa ga preprosto uporabijo za bolj udobno ter funkcionalno okolje za paciente in osebje.

delovna-oblacila-za-zdravstvene-delavce

Delovna oblačila za zdravstvo se mnogo bolj splača najeti

Delovna oblačila za zdravstvo so izjemnega pomena za izvajanje samega medicinskega procesa znotraj ustanov. Izdelana morajo biti iz pravih materialov, primerno sešita in najpomembnejše od vsega, ustrezno higiensko obdelana. Njihovo vzdrževanje zahteva visoke stroške, pravilno tehnologijo, visoke emisije, učinkovito koordinacijo ter veliko prostora za shranjevanje. Ravno zato pa je za medicinske ustanove v vseh pogledih mnogo ugodnejša tovrstna izposoja medicinske opreme.

Namesto, da ustanova sama kupi oblačila in prevzame odgovornost za njihovo vzdrževanje, to stori profesionalni zunanji partner, ki dosega najvišje standarde na svojem področju. Številne prednosti, ki jih ponuja takšen sistem zdravstveni ustanovi zagotovijo manjše stroške in ogljični odtis, boljšo sledljivost, več prostora ter vrhunsko obdelavo oblačil po najnovejši tehnoloških higienskih standardih.

 

 

Back to top