N137 | november 2017

Uspešno zaključen projekt preučitve možnosti obdelave in končne dispozicije blata za veliko čistilno napravo v Sarajevu – federacija Bosne in Hercegovine

  • dr. Maša Ignjatović

 

Trend porabe vode za industrijske, kmetijske in gospodinjske namene se povečuje povsod po svetu. Enako pomembno kot vprašanje vodnih virov, torej dobave vode, je tudi vprašanje povečevanja količin odpadnih voda in posledično količine preostanka odpadnega blata oz. mulja, ki nastaja po čiščenju odpadnih voda.

Ključne besede:
Uspešno zaključen projekt preučitve možnosti obdelave in končne dispozicije blata za veliko čistilno napravo v Sarajevu – federacija Bosne in Hercegovine

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: