Razstavišče IEI d.o.o.
N135 | november 2017

Razstavišče IEI d.o.o.

  • Dušan Gajšek

 

Pred dvema letoma se je Fotoklub Maribor dogovoril s podjetjem IEI d.o.o., da bo v okviru razstavišča organiziral razstave fotografij svojih članov. Dogovorili smo se, da bomo producirali štiri razstave v letu. Poleg tega bomo za vsako razstavo natisnili katalog s fotografijami, ki so razstavljene. Doslej smo predstavili kolekcije šestih avtorjev.

več...
Projekt FRISCO – bilateralni projekt Slovenije in Hrvaške za zmanjšanje poplavne nevarnosti na mejnih rekah
N136 | november 2017

Projekt FRISCO – bilateralni projekt Slovenije in Hrvaške za zmanjšanje poplavne nevarnosti na mejnih rekah

  • dr. Uroš Krajnc

 

Projekt zmanjševanja poplavne ogroženosti Slovenije v obdobju 2017–2021 podpirajo tudi INTERREG-ovi (Evropski regionalni sklad) bilateralni programi za obdobje 2014–2020 Slovenija-Hrvaška. Projekt z imenom FRISCO obsega zmanjševanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Drave, Mure in Bregane.

več...
Uspešno zaključen projekt preučitve možnosti obdelave in končne dispozicije blata za veliko čistilno napravo v Sarajevu – federacija Bosne in Hercegovine
N137 | november 2017

Uspešno zaključen projekt preučitve možnosti obdelave in končne dispozicije blata za veliko čistilno napravo v Sarajevu – federacija Bosne in Hercegovine

  • dr. Maša Ignjatović

 

Trend porabe vode za industrijske, kmetijske in gospodinjske namene se povečuje povsod po svetu. Enako pomembno kot vprašanje vodnih virov, torej dobave vode, je tudi vprašanje povečevanja količin odpadnih voda in posledično količine preostanka odpadnega blata oz. mulja, ki nastaja po čiščenju odpadnih voda.

več...
1
2
3
4
5

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: