Politično vrednotenje vode
S123 | december 2016

Politično vrednotenje vode

  • izr. prof. dr. Mihael Brenčič, univ.dipl.inž. geol., Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Geološki zavod Slovenije
več...
Čiščenje izcednih voda odlagališča komunalnih odpadkov – izzivi pri iskanju optimalne rešitve
S124 | december 2016

Čiščenje izcednih voda odlagališča komunalnih odpadkov – izzivi pri iskanju optimalne rešitve

  • dr. Amra Serdarević, dipl. inž. grad., Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet, Odsjek za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo
  • Prevod iz bosanskega jezika: mag. Petra Kralj Marhold
več...
EU projekt „Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Rugvica – Dugo Selo “ na Hrvaškem
S125 | december 2016

EU projekt „Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Rugvica – Dugo Selo “ na Hrvaškem

  • mag. Petra Kralj Marhold, univ. dipl. inž. grad., IEI d.o.o., Slovenija
  • mag. Staša Varšek, univ. dipl. ekon., RCI Celje d.o.o., Slovenija
  • Hrvoje Majhen, dipl. ing. bioteh., ECOINA d.o.o., Hrvaška
več...
1
2
3

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: