N142 | november 2017

2. kongres o vodah Slovenije

  • dr. Uroš Krajnc
Ključne besede:
2. kongres o vodah Slovenije

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: